Teknokent Koleji

Loading

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ NEDİR ?

Öyle bir dünya tasarlayın ki içindeki bütün güzellikleri ile sizden sonraki nesillere hiç bozulmadan kalsın. Yaşadığımız bu elektromanyetik çağda artık bilgi çağını geride bıraktık ve insanlık evrene dair yenilikler adına hayallerinin sınırlarını genişletiyor. Bütün bu değişim ve dönüşüme rağmen değişmeyen tek şey enerji olmuştur. Yani hayalleri gerçekleştirecek gücü ortaya çıkaracak olan enerji kaynağı… Bundan neredeyse 200 sene önce bu gücü buharla keşfetmiş ve buhara sahip olanın da her şeyi yapabileceği inancı doğmuştu. Daha sonraki yıllarda ise insanlar fosil yakıtlara yönelmiş ve bunların türevlerini sınırsızca İMKÂN buldukları her alanda kullanmışlardır. Pek doğaldır ki yaşadığımız hayat bu enerjilerle üretilen ve bu enerjileri kullanan makinelerle kolaylaşmıştı. Günlük hayatta işlerimiz bu makinelerle kolaylaşsın da ne olursa olsun anlayışı ortaya çıkmıştı. Kimsenin başını kaldırıp çevreye bakmak aklına gelmezdi. Hatta ülkelerin gelişmişliği, bugün de geçerliliğini devam ettiren, kullanılan enerji miktarı ile ölçülürdü. Bu bir şekilde doğaya ve yaşadığımız çevreye dönük bir bilgi eksikliği, bilinç yoksunluğuydu.

Kirlettiğimiz çevre ile ilgili problemler arttıkça yenilenebilir enerji kaynakları
nın önemi artmış ve bunlarla ilgili pro jeler de destek görmeye başlamıştır.
Önümüzdeki yıllarda dünyada üretilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık olarak %10-15 lik bir bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacaktır. Enerji kaynaklarının tükenmeye başladığı konu sunun gündeme geldiği bu günlerde Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgâr ve güneş enerjisinin kullanımı daha bir önem ka zanmaya başladı. Ülkemiz, uzun bir dönem rüz gâr, güneş, jeotermal, su gibi yerli ve yenilene bilir enerji kaynaklarına dönüştürülemedi. Yalnız son yıllarda yapılan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Rüzgâr ve güneşten elektrik üretmek için yatırımlar hızlandı. Rüzgâr enerjisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun verdiği 100’e yakın lisanstan işletmeye geçenlerin kurulu gücü
yaklaşık 1400 megavata (MW) ulaştı. Halı hazır da ülkemizin elektrik üretiminin %1.7 si rüzgâr enerjisinden karşılanmaktadır.

Bu bilinçle ülkemizin bu sürecine katkı sunmak amacı ile Yenilenebilir Enerji sektöründe istihdam edilecek yetişmiş eleman eğitimi için ülkemizde böyle bir alana ihtiyaç olduğu ve gelecekte bu ihtiyacın artarak devam edeceği tespit edilmiş. Bu düşünceye hayat kazandırılması ve ülkemiz yararına sunulması için TEKNOKENT KOLEJİ YENİLENEBİLİR ENERJİ LİSESİ açılmıştır. Yenilenebilir enerji teknolojileri; rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üreten küçük ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Enerji sektörü, çağımızda günlük yaşamın ve iş hayatının vazgeçilmez unsuru, uygarlık ve gelişmişlik göstergesi olarak elektrik enerjisinin kullanılmasıyla başlamıştır. İlk elektrik santrallerinde elektrik enerjisinin üretilmesiyle enerji sektörünün gelişimi başlamıştır. Gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte bu sektör, temiz enerji kullanılarak doğa dostu yöntemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Sektörün hızla gelişmesi sebebiyle bu alanda uzman ve
yetişmiş iş gücüne olan ihtiyaç artmıştır. Çok geniş bir
alana yayılan sektör, dalında uzmanlaşmış personele
ihtiyaç duymakla birlikte bu personelin eğitimi de ayrı
bir önem arz etmektedir. Bu nedenle sektör ilgili dalda
istihdam ettiği personelini o dalda uzmanlaşacak şekilde
yetiştirmeye ayrı bir önem vermektedir.

ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Teknik Lise eğitiminden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine (Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümüne) devam edebilirler Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, rüzgâr santralleri ve güneş santralleri ile ilgili işletmelerde
kariyer yapabilirler.