Teknokent Koleji

Loading

Kurumsal

Teknokent Kolejleri Hakkında

Hayata Hazırlayan Dijital Okul

Yüzyılın teknolojisi olarak kabul edilen Endüstri 4.0´da Türkiye´nin de etkin şekilde rol alması ülkemizin geleceği açısından oldukça önemlidir. Endüstri 4.0´da başarılı bir Türkiye bu sayede gelecekte yüksek miktarda teknoloji geliştiren ve ihraç eden ülkeler konumuna gelerek katma değerinin büyük bir kısmını yüksek teknolojiye bağlı endüstrileşmeden sağlayacaktır. Bu durum, ülkemizin gelişmesi bakımından oldukça önemlidir.

Endüstri 4.0 Temelli Eğitim anlayışıyla fen, matematik, teknoloji, bilgisayar bilimleriyle iktisadi ve idari bilimler ve mühendislikle ilgili temel bilgilerin de yer aldığı programın birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı değil bir bütün olarak kavratıldığı eğitim programı ihtiyacından yola çıkan Teknokent Koleji “ Hayata Hazırlayan Okul” modeliyle oluşturulmuş bir kuruluştur.

Dünya değişiyor, yaşam şekilleri ve standartları değişiyor. Üretimden ekonomiye, politikadan iletişime bütün alanlarda değişim yaşanıyor. Bu kadar yoğun değişimin olduğu dünyamızda eğitimde de değişimler ve yeni modellere olan ihtiyaç ortaya çıkıyor.

Teknokent Koleji olarak ihtiyaçların ve kavramların değiştiği günümüzde geleceğin bireylerini geçmiş yüzyılın eğitim anlayışıyla yetiştirmenin mümkün olmadığı hakikatinden yola çıkarak çocuklarımızın, yarınların Türkiye’si için beceri ve donanım kazanmalarını sağlayacak bir eğitim modeli geliştirdik.

Ülkemiz, sürekli ve hızlı bir şekilde büyümekte, bölgesinde ve dünya ölçeğinde önemli bir aktör konumuna gelmektedir. Gelişmenin devam edebilmesi, yenilikçi ve girişimci fikirlerle güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve küresel düzeyde rekabet edebilmesi ancak bu eğitimlerin küçük yaşlardan itibaren verilebilmesiyle mümkün olacağı inancıyla Teknokent Koleji İnovatif Öğrenme Modelini oluşturduk.

Öğretmen ve öğrencinin rol tanımlarındaki değişiklikler ve öğrenme süreçlerindeki radikal farklar, yeni öğrenme mekânlarının da gelenekselden farklı kurgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Esas olan tek yönlü didaktik öğretme modeli için tasarlanmış derslik yerine; bireysel öğrenme süreçlerini destekleyen donatıda ve grup çalışmasına elverişli öğrenme
mekânlarıdır. Bu eğitim modeli, öğrencilerin gruplar halinde bir problem üzerinde yoğunlaştığı ve amacın grubun ortak üretkenliğini artırmak olduğu stratejiler kadar; bireysel olarak da bir proje geliştirmenin hedeflendiği stratejilere dayanır. Bu stratejilerden hareketle bütün okullarımızı Ar-Ge ve Teknoloji odaklı planlanmış ve tüm paydaşların aidiyet hissini güçlendirecek Teknokent Koleji Laboratuvar Derslikler modelli okullar olarak tasarladık.

Dünyayı takip edip küresel hedefler hayal eden bireyler yetiştirmek için, Kişiye Özgü Dil Öğretim Modeli’ni temel alan, yoğun bir yabancı dil programı uyguluyoruz. Bunu sağlamak için de uluslararası dil standartlarına göre belirlenen yabancı dil derslerinde öğrencilerin öğrenme stilleri, alışkanlıkları ve akademik geçmişlerini dikkate alarak ihtiyaçları doğrultusunda Teknokent Koleji Yaşayan Dil Modelini oluşturduk.

Anne ve babaların çocuklarına karşı en önemli görevi onları “Hayata Hazırlamaktır”. Çocuklarımız toplamayı, çıkarmayı, okumayı, yazmayı elbette öğrenecekler ama en önemlisi onlara paylaşmayı, merhameti, şükretmeyi, sevgiyi ve saygıyı, hoşgörü ve adaleti öğretmektir. Çocuğumuzu hayata her yönüyle hazırlamak o kadar önemli ve değerli ki… Akademik başarının yanı sıra insani yönleri geliştirmek de elzem. Bu yüzden bütüncül bir yaklaşımla Teknokent Koleji Eğitim Modelini geliştirdik.

Sorumluğumuzun ne kadar büyük ve önemli olduğunun farkındayız. Teknokent Koleji “Hayata Hazırlar”. Saygılarımla…

İsmet AKBEYAZ
Teknokent Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı