Teknokent Koleji

Loading

MOTORLU ARAÇ TEKNOLOJİLERİ

MOTORLU
ARAÇ TEKNOLOJİLERİ

MOTORLUARAÇ TEKNOLOJİLERİ NEDİR ?

Motorlu Araçlar Teknolojisi, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşullarının bir sonucu olarak sürekli ve hızlı bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle motorlu taşıtlar sektörü, stratejik bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir. Küreselleşmeyle birlikte motorlu taşıtlar sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmakta, sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. Sektör; dünyada ve Türkiye’de insan ve yük taşımacılığı amacına yönelik olarak kullanılan araçların, iş makinelerinin imalatını yapan ve satış sonrası hizmetleri yapmak amacı ile kurulan fabrikalar, yetkili ve özel servisler, tamir bakım atölyelerini kapsayan özel ve resmî kurum, kuruluşların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Motorlu araçlar sektörü, üretimde ulaşılan kalite süreci ve yüksek verimlilik nedeniyle uluslararası pazarlar için yeni bir üretim merkezi haline gelmiş bulunmaktadır. Otomotiv sektöründe teknolojik yenileme yatırımları yanında kişi başına yılda ortalama 50 saat eğitim verilmektedir. Otomotiv sektörü her geçen gün teknolojiye, insan kaynaklarına, bilgiye ve kalite eğitimine daha fazla yatırım yapmaktadır.

Türkiye’deki motorlu taşıtlar sektöründe faaliyet gösteren
firmalar gelişmelere ayak uydurabilmek ve rekabetçi üstünlüklerini sürdürebilmek için dünyada uygulanan modernN üretim yöntemlerini ve yönetim sistemlerini kullanmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki motorlu taşıtlar sektörü ana ve yan sanayisi ile birlikte çok önemli bir gelişim potansiyelini yakalamış ve büyük ihracat kapasitesine erişmiştir. Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında; Motorlu Araçlar Teknolojisi uygulamalarında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış, nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır. Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı altında yer alan; otomotivelektromekanik, otomotiv gövde, otomotiv boya, iş makineleri dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

BU ALANDAKİ
BÖLÜMLER
• OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKERİ
• OTOMOTİV GÖVDEELEMANI (KAPORTACI /KAROSERİCİ)
• OTOMOTİV BOYACISI
•İŞ MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMCISI

MEZUNIYET VE
İSTIHDAM
KOŞULLARI
Biyomedikal cihaz teknolojisi
teknikeri Motorlu araç
üretimi yapan
fabrikalarında, otomotiv yetkili
servislerinde, bakım ve onarım
işletmelerinde, kamu ve özel servis ve
bakım atölyelerinde, motorlu araçlar
sektörü ile ilgili çeşitli işletmelerde,
Sigorta şirketlerinde, iş makineleri
bakım ve onarım atölyeleri vb. yerlerde
iş bulabilirler. Ayrıca bu meslek
elemanları kendi iş yerlerini açabilirler.
Mezun olan öğrenciye alanda/dalda
diploma verilir. Öğrencinin seçtiği dal
ile ilgili aldığı t
üm dersler ve modüller
diploma ekinde belirtilir. Öğrenciye,
programdan ayrıldığında veya mezun
olduğunda, kazandığı yeterlikleri
gösteren ve bir yaygın mesleki
ve teknik eğitim programı ile aynı
yeterlikleri kazanan kişilere eş değer
belge verilir. Öğrencinin kazandığı
mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik
belgelendirmelerde değerlendirilir.MEZUNIYET VE
İSTIHDAM
KOŞULLARI
Biyomedikal cihaz teknolojisi
teknikeri Motorlu araç
üretimi yapan
fabrikalarında, otomotiv yetkili
servislerinde, bakım ve onarım
işletmelerinde, kamu ve özel servis ve
bakım atölyelerinde, motorlu araçlar
sektörü ile ilgili çeşitli işletmelerde,
Sigorta şirketlerinde, iş makineleri
bakım ve onarım atölyeleri vb. yerlerde
iş bulabilirler. Ayrıca bu meslek
elemanları kendi iş yerlerini açabilirler.
Mezun olan öğrenciye alanda/dalda
diploma verilir. Öğrencinin seçtiği dal
ile ilgili aldığı t
üm dersler ve modüller
diploma ekinde belirtilir. Öğrenciye,
programdan ayrıldığında veya mezun
olduğunda, kazandığı yeterlikleri
gösteren ve bir yaygın mesleki
ve teknik eğitim programı ile aynı
yeterlikleri kazanan kişilere eş değer
belge verilir. Öğrencinin kazandığı
mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik
belgelendirmelerde değerlendirilir.

ÖN LİSANS PROGRAMLARI LİSANS PROGRAMLARI
Ve tüm üniversitelere gitme imkanı…

• Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı • Endüstriyel Kalıpçılık • Gemi Makineleri İşletme • Grafik Tasarımı • İş Makineleri Operatörlüğü • İş Sağlığı ve Güvenliği • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği • Makine • Mekatronik • Metalurji • Oto Boya ve Karoseri • Otomotiv Teknolojisi • Raylı Sistemler Makine
Teknolojisi
• Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
• Sondaj Teknolojisi • Tarım Makineleri • Tarımsal Ürünler Muhafaza ve
DepolamaTeknolojisi
• Uçak Teknolojisi
• Bilgisayar Mühendisliği • Bilişim Sistemleri Mühendisliği • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği • Elektrik Mühendisliği • Elektrik-Elektronik Mühendisliği • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği • Endüstri Mühendisliği • Endüstri ve Sistem Mühendisliği • Enerji Sistemleri Mühendisliği • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği
• Gemi Makineları İşletme Mühendisliği • Hidrojeoloji Mühendisliği • İmalat Mühendisliği • İnşaat Mühendisliği • İşletme Mühendisliği • Jeofizik Mühendisliği • Jeoloji Mühendisliği • Kimya Mühendisliği
• Kimya-Biyoloji Mühendisliği • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Mühendisliği
• Malzeme Mühendisliği • Mekatronik Mühendisliği • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği • Meteoroloji Mühendisliği • Nanoteknoloji Mühendisliği • Nükleer Enerji Mühendisliği • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği • Polimer Mühendisliği • Raylı Sistemler Mühendisliği • Tarım Makineleri ve Teknolojileri
Mühendisliği
• Tıp Mühendisliği • Uçak Mühendisliğ • Ulaştırma Mühendisliği • Uzay Mühendisliği • Yazılım Mühen