Teknokent Koleji

Loading

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
TEKNOLOJİLERİ NEDİR ?

Gelişen ve değişen dünya pazarlarında teknolojinin ilerlemesiyle, endüstriyel
ürünlerin nitelik ve işlevlerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir Hızla gelişen teknoloji ve sürekli değişen pazar koşulları, daha ekonomik ve kaliteli ürünler isterken; müşteri beklentileri ise daha esnek ve çok işlevli ürünler yönünde gelişmiştir. Müşterilerin hızla değişen istekleri ve yoğun pazar rekabeti sonucu, ürün ömürleri çok kısalmıştır. Böylesine çetin koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere yeni kavramve yöntemler doğmuştur. Bunlardan biri de endüstriyel otomasyon kavramıdır. Endüstriyel otomasyon kavramı, özellikle tasarım felsefesini ve mühendislik eğitimini etkilemiş, endüstriyel teknoloji üretimi ve mühendislik eğitiminde önemli değişikliklere neden olmuştur. Robot teknolojisinin her alanda yaygın şekilde kullanıldığı günümüzde endüstriyel otomasyon, teknolojinin ve buna bağlı sanayinin bir gereğidir. Ürün tasarımı, sistem dinamiği ve akıllı kontrol, üretim süreçlerinin gözlemlenmesi, modellenmesi ve kontrolü, hareketli robot sistemleri, kuvvet elektroniği, mikro sistem tasarımı ve uygulamaları, endüstriyel kontrol tasarımı, algılayıcılar ve robot sistemleri, görüntü işleme, yapay sinir ağları, yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi alanlar, savunma sanayi, otomotiv ve tekstil sektörleri endüstriyel otomasyonun ilgialanlarından başlıcalarıdır.

MEKATRONİK TEKNİSYENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL KONTROL TEKNİSYENLİĞİ Meslekleri Yer Alır.

Mesleği icra eden kişiler; makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, bilgisayar programlama yapabilen, sistematik ve planlı çalışabilen, yeniliklere açık, rutin işlerden
sıkılmayan, dikkatli ve tedbirli, grup çalışmalarına yatkın bireyler olmalıdır.
Endüstriyel otomasyon sektöründeki kişiler çalışmalarını fabrika, atölye veya iş yerlerin de genellikle kapalı alanlarda yürütürler. Yapılan iş rutin olma
dığı için sürekli problem çözme ve tasarım yaparlar. Bu damesleği hareketli ve zevkli kılar. Robot sistemlerinin kontrolü, programlanabilir kumanda sistemlerinin kurulumu ve bakımı,bilgisayar kontrollü makinelerin işletilmesi, bilgisayar ağları ile çalışma gibi işler ancak yüksek bir dikkat ve sistematik çalışmayı gerektirir. Görevleri itibariyle diğer çalışanlarla etkileşimde bulunmak ve görevini eşgüdüm hâlinde yürütmek durumundadır. Bu nedenle görevi hem aletlerle hem de insanlarla ilgilenmeyi gerektirmektedir.

BU ALAN MEZUNLARI AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖNLİSANS PROGRAMLARINA GİDEBİLİRLER.
• Üretimde Kalite Kontrol

• Görsel Iletişim

• Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

• Elektrik Enerjisi Üretim, Iletim ve Dağıtımı

• Endüstriyel Kalıpçılık

• Gemi Makineleri Işletme

• Grafik Tasarımı

• Iş Makineleri Operatörlüğü

• Makine

• Mekatronik

• Metalurji

• Oto Boya ve Karoseri

• Otomotiv Teknolojisi

• Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

• Sondaj Teknolojisi

• Tarım Makineleri

• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

• Elektrik

• Elektrikli Cihaz Teknolojisi

• Elektromekanik Taşıyıcılar

• ∙Elektronik Haberleşme Teknolojisi

• Enerji Tesisleri Işletmeciliği

• Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

• Mobil Teknolojileri

• Radyo ve Televizyon Teknolojisi

• Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Tek

. • Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

• Uçak Teknolojisi

• Elektronik Teknolojisi

• Kaynak Teknolojisi

• Tahribatsız Muayene

• Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanından mezun olan veya sertifika alan öğrenciler,-
seçtikleri dalda/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI
LİSANS PROGRAMLARI
• Makine,
• Otomotiv,
• Tekstil,
• Gemi otomasyonu,
• Savunma sanayi,
• Plastik,
• Tıp elektroniği,
• Uçak,
• Enerji,
• Iletişim,
• Petrokimya sektörlerinde çalışabilir.
• Uçak Teknolojisi
• Dijital Oyun Tasarımı
• Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
• Hava Trafik Kontrol
• Havacılık Elektrik Ve Elektronik
• Uçak Elektrik – Elektronik
• Uçak Gövde – Motor
• Uçak Gövde – Motor Bakım
• Adli Bilişim Münendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Bilişim Sistemleri Mühendisliği
• Biyomedikal Mühendisliği
• Elektrik -Elektronik Mühendisliği
• Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
• Enerji Sistemleri Mühendisliği
• İmalat Mühendisliği
• Makine ve İmalat Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
Ve tüm üniversitelere gitme imkanı…