GIDA TEKNOLOJİSİ

Gıda Teknolojisi Nedir ?

Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir nesil için insanların tükettiği gıdalar çok önemlidir. Dünya nüfusunun gittikçe artması sağlıklı ve bol gıdaya olan ihtiyacı da artmıştır. Teknolojik gelişmeler gıda sektöründe de kendini hissettirmektedir. Geleneksel üretim çekileri yerini bilimsel üretime bırakmaktadır. Bu alandaki teknolojik buluşlar, yeni gıda formülleri, ürün çeşitlerinin artması, tüketicinin damak zevkinin ve sosyal yaşantısının değişmesi, ambalajlamanın önem kazanması, gramajda çeşitlenme ihtiyacının doğması gibi faktörler gıda endüstrisinde ilkel yöntemlerin terk edilmesini zorunlu kılmaktadır.
Gıda sektöründe üretim kalitesinin artırılması yüksek teknoloji, ambalajlama, uygun koruma, dağıtım ve depolama sistemine bağlıdır.
Ülkemizde tarım alanında yaşanan gelişmeler gıda sektörümüze de yansımış bitkisel ve hayvansal gıdaların üretimi artmıştır. Tahıl, süt, meyve, sebze, çay, yağ, et, balık, fermantasyon (mayalanma) ürünlerinin yanı sıra şekerli ürünler ile ilgili üretim ve işleme tesisleri yurt geneline yaygınlaşmıştır. Buna bağlı olarak da işlenmiş gıda ürünlerinin ihracatı artmış ve bu gelişmeler gıda sektörünün ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır.
Gıda Teknolojileri alanında gıda ile ilgili üretim süreçlerinin her aşamasında görev alabilecek teknik ara eleman yetiştirmek üzere gereken eğitim öğretimi vermek ve gıda teknolojileri uygulamalarında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış, nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ana Sayfa/GIDA TEKNOLOJİLERİ

Yenilenebilir enerji teknolojileri;

BU ALANDAKİ MESLEKLER:
Gıda Laboratuvar Teknisyenliği, Süt ve Süt Ürünleri Operatörlüğü, Hububat ve Hububat Ürünleri Operatörlüğü, Çay Operatörlüğü, Sebze-Meyve ve Ürünleri Operatörlüğü, Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Operatörlüğü

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Gıda laboratuvar teknisyeni olmak isteyenlerin;
• İş disiplinine sahip,
• Laboratuvara ait araç ve ekipmanların kullanımına özen gösteren,
• Gıda sektöründe çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmayan ya da hastalığın taşıyıcısı olmayan,
• El ve parmaklarını ustalıkla kullanan,
• Göz ve el koordinasyonunu sağlayan,
• Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
• İş güvenliğine dikkat eden,
• Yaşam boyu öğrenme isteği olan,
• Meslekî eğitim almış kimseler olmaları gerekir.
Süt ve Süt Ürünleri Operatörü, Hububat ve Hububat Ürünleri Operatörü, Çay Operatörü, Sebze-Meyve ve Ürünleri Operatörü, Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Operatörü olmak isteyenlerin;
• İş disiplinine sahip,
• Üretimde kullanılan alet ve ekipmanların kullanımına özen gösteren,
• Vücut yapısı güçlü ve sağlıklı,
• Gıda sektöründe çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmayan ya da hastalığın taşıyıcısı olmayan,
• Gözlerini ve ellerini birlikte ustalıkla kullanabilen,
• Dikkatli ve tedbirli, ekip çalışmasına yatkın,
• İş güvenliğine dikkat eden,
• Hijyen ve sanitasyon kurallarını uyan,
• Meslekî eğitim almış, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI;

  • Gıda laboratuvar teknisyenleri, gıda üretimi yapan fabrikalarının laboratuvarlarında, özel gıda kontrol laboratuvarları vb. yerlerde iş imkânı bulabilmektedirler. Hizmet sektöründe marketler, yemek fabrikaları, pastaneler vb. yerlerde de kalite kontrol elemanı olarak çalışabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışanlar, laboratuvar sorumlusu olabilmektedirler.

  • Süt ve Süt Ürünleri Operatörü, Hububat ve Hububat Ürünleri Operatörü, Çay Operatörü, Sebze-Meyve ve Ürünleri Operatörü, Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Operatörü, gıda üretimi yapan fabrikalar ve imalâthanelerde, ayrıca gelecekte imal edilecek her türlü gıdaların üretiminde de çalışabilirler.
  • Gıda sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanarak üretim yapan işletmelerin çoğalması bu alanda nitelikli eleman ihtiyacını sürekli kılacaktır

Ana Sayfa/GIDA TEKNOLOJİLERİ

EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Süt ve Süt Ürünleri Operatörü, Hububat ve Hububat Ürünleri Operatörü, Çay Operatörü, Sebze-Meyve ve Ürünleri Operatörü, Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Operatörü ve Gıda Laboratuvar Teknisyenleri eğitim ve kariyer imkânlarının aynısına sahiptirler.
Meslek eğitimi, 2005-2006 eğitim öğretim, yılından itibaren mesleki ve teknik liselerde Gıda Teknolojisi alanında diploma programında verilmektedir.
Lise öğrenimlerini bu alanda tamamlayan öğrenciler, üniversite giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde dört yıllık fakültelerin (lisans) ilgili bölümlerine girebileceklerdir..

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/ dallarından mezun olanlar, karşılarında gösterilen yükseköğretim ön lisans Programlarına yerleştirilirken yerleştirme puanları OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMEDE ÖNCELİK

  • Teknoloji Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir.

Ana Sayfa/GIDA TEKNOLOJİLERİ

• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
• Bilgisayar Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Çevre Mühendisliği
• Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
• Kimya Mühendisliği
• Biyomedikal Mühendisliği
• Enerji Sistemleri Mühendisliği

• Makine ve İmalat
Mühendisliği
• Otomotiv Mühendisliği
• İmalat Mühendisliği
• Adli Bilişim Mühendisliği
• Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği
• Yazılım Mühendisliği
• Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği
• Tekstil Mühendisliği    • Mekatronik Mühendisliği

ve tüm üniversitelere gitme imkanı…